Välkommen till utbildningar som gör bestående skillnad för både människor och organisationer. Välkommen till affärsutveckling via människor.
Utifrån väl beprövade och forskningsbaserade modeller och metoder skapar vi med hjälp av samtal, träning och övningar nya förutsättningar för en kreativ och öppen relationskultur.
Resultatet  blir organisationer och miljöer där människor mår väl och fullt ut bidrar till verksamhetens utveckling.

Du får med dig:
Förståelse för hur människors beteende på olika sätt påverkar effektivitet och samarbete.IMG_1357
Insikt om hur graden av självkännedom stödjer eller undergräver relationer och samarbete.
Ökad självinsikt och förståelse för hur tankar, känslor och behov påverkar handling och resultat.
Ökad kommunikationsförmåga och verktyg för konflikthantering.
Verktyg för att träna nya förhållningssätt utifrån nya insikter och fördjupad självkännedom.
Ny kraft som stödjer dig i din fortsatta utveckling.

Kompetensutveckling som investering.
Att investera i kompetensutveckling innebär en kostnad som skall ge ”återbäring” i någon form. För mig innebär det att arbeta med metoder och verktyg som du som deltagare har direkt nytta av. Efter varje utbildningsinsats sker uppföljning och fördjupning vilket resulterar i långsiktigt resultat både på individ och organisationsnivå.

Varmt välkommen.

Margareta Gottberg

Konsult, utbildare och handledare.
Projektledare. Mentor.

Utbildningar 2016-17, se under fliken Öppna utbildningar